DMJ MARKET

Rozvoz tovaru zákazníkom

Každý deň: Pondelok, streda, piatok Utorok a štvrtok
Prešov
Košice
Bardejov
Humenné
Michalovce

Snina - každý deň okrem utorka
Hrušov
Poša
N. Hrabovec
Hencovce
Banské
Vechec
Jus. Voľa
Davidov
Sačurov
Seč. Polianka
Dlhé Klčovo
Kam. Poruba
Cabov
Hermanovce
Čierne n. T.
Hlinné
Soľ
Čaklov
Bystré
Komarany
Merník
Michalok / Čičava
Hanušovce n. T.
Vyš. Sitnica
Rus. Poruba
Košarovce
Pakostov
Žalobín
O. Maťašovce
Jesenovce
Čierne n. T.
Skrabské
Hlinné
Vyš. Žipov
Petkovce
Soľ
Rudľov
Zámutov
Ďapalovce
Giglovce
Holčíkovce
Nová Keľča
Domaša
Malá Domaša
Kvakovce / Benkovce
Slov. Kajňa
Tovarné
Kladzany
Sedliská
Majerovce
Hencovce

Copyright © DMJ MARKET, s.r.o.